Inspraak nieuwe Structuurvisie Velsen 2015-2025

Op dit moment ligt de nieuwe Structuurvisie Velsen  ter inzage op het stadhuis en in de centrale biblotheek in IJmuiden. Het plan is ook in te zien op www.velsen.nl via actueel, projecten, gemeentelijke projecten, Structuurvisie 2015.