In Hollandse stijl

Sinds 1913 staan aan de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid drie aaneengesloten woningen, nr. 74 t/m 78, achter identiek hekwerk. Ze liggen op de terugliggende 17e eeuwse rooilijn, die hoorde bij de overslagplaats aan de voormalige Jan Gijzenvaart. De woningen zijn een goed voorbeeld van de in de 19eeeuw zeer populaire Hollandse neorenaissancestijl. Gebouwen in deze “Hollandse stijl” getuigden van vaderlandsliefde van de kant van de opdrachtgever, in dit geval het R.K. Burgerlijk Armbestuur, omdat deze stijl herinnerde aan de Gouden Eeuw, een van de belangrijkste perioden uit de Nederlandse geschiedenis.
Typerend voor de neorenaissancestijl zijn de symmetrie in het ontwerp, de trapgevels aan weerskanten, het gebruik van baksteen in kruisverband met geknipte voeg, de toepassing van horizontale elementen zoals de gecementeerde latei boven de voordeuren en de afdekking van de trapjes met namaak natuursteen.
Samen vormen de woningen een opvallend en beeldbepalend element in het dorpscentrum van Santpoort-Zuid.

Foto: Tialda Willems
Tekst: Lieke Baron

Thuis in Santpoort: alle stukjes