In het kader van het Brederodejaar 2016 vindt op 13 juli a.s. de 3e lezing plaats van

In het kader van het Brederodejaar 2016 vindt op woensdag 13 juli a.s. in de Engelmunduskerk in Oud Velsen de derde lezing plaats van

 

                                   Het Brede Rode Lint 2016  

         De Brederode’s als bestuurders, rechters en topambtenaren

De Brederode’s vervulden lange tijd het ambt van baljuw. Het baljuwschap van Brederode omvatte naast Velsen/Santpoort, onder meer Aelbertsberg (nu Bloemendaal), Vogelenzang, Tetterode (nu Overveen), Schoten en Akendam.

Wat waren de taken van een baljuw en hoe werkte dat in de praktijk? Wat betekende dat voor het leven van alledag in die tijd?

Dat zijn vragen waarop Wim Cerutti een antwoord zal geven tijdens deze lezing. Ook gaat hij in op de vele verbindingen tussen Haarlem e.o. en de familie (van) Brederode. Zo was Johan Wolfert een van de stichters van de dorpskerk in Bloemendaal, werkte de Haarlemse stadssecretaris Coornhert een tijdlang als hofmeester/intendant op kasteel Vianen en kwam Hendrik Grote Geus regelmatig voor politiek overleg op het Haarlemse stadhuis. In Het stadhuis van Haarlem zijn dan ook verschillende gravenportretten te vinden.

Wim Cerutti is onderzoeker en schrijver van diverse historische werken, o.a. over de Janskerk, de 17e eeuwse schilder/vrijdenker Torrentius en de Haarlemse Jeruzalemvaarders.  

Locatie: Engelmunduskerk, Kerkplein 1, Velsen Zuid (Oud Velsen).

Datum: 13 juli 2016; Inloop: 19.30 uur; Aanvang: 20.00 uur; Afsluiting: 22.00 uur.

Kosten: € 5, — per persoon inclusief consumptie.

Aanmelding: gtpieters-engelmunduskerk@xs4all.nl of 023-5380927, o.v.v. uw naam, aantal personen, uw telefoonnummer en/of uw emailadres.

Voor meer informatie over het gehele Het Brede Rode Lint 2016 programma: zie de Website van de Stichting Santpoort www.stichtingsantpoort.nl;

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Santpoort