Het huis van een Santpoortse uitgever

In 1902 liet de Santpoortse tuinder en verzekeringsagent Dirk Peereboom Middenduinerweg 2 bouwen (oorspronkelijk Brederoodscheweg 1). Zijn zoon, Klaas Peereboom, drie jaar oud, legde de eerste steen in 1903.

Na vier keer van eigenaar verwisseld te zijn, kwam het pand in 1920 in handen van  C.A. Mees,  die hier een uitgeverij oprichtte. Deze uitgeverij gaf niet alleen literaire werken uit, maar ook het tijdschrift Wendingen dat gezaghebbend was op gebied van architectuur (Amsterdamse School). Door de economische crisis tijdens de jaren ‘30 vertrok Conno Mees uit de uitgeverij en zette zijn partner Mea Verwey de zaak voort. Zij was dichteres en taalkundige, dochter van de letterkundige Albert Verwey. Het echtpaar verhuisde in 1930 naar Vinkenbaan 1 (nu 33) in Bloemendaal.

In 1984 betrok het echtpaar Kees en  Karin Doornenbal het pand. De restauratiearchitect  Kees Doornenbal kreeg toestemming tot het restaureren van de woning die duidelijk gebruikt was voor kamerverhuur. De oorspronkelijke structuur is gehandhaafd, alle originele betimmeringen zijn weer in zicht gebracht en alle stucplafonds zijn in ere hersteld.  In 1987 is een bouwvergunning verleend voor het vervangen van een grote dakkapel aan de voorzijde die in een slechte staat verkeerde. De oude dakkapel deed afbreuk aan de oorspronkelijke architectuur.

Alle kozijnen, ramen en deuren hebben nog hun karakteristieke profilering. 

Tekst: Pim Boer
Foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes