Het Binnenduinbos

Halverwege de Duinweg of Duivelslaan in Santpoort-Zuid zie je een lange afrastering met daarin een ijzeren toegangshekje. Achter de afrastering is een bos, het Binnenduinbos. Het is ongeveer 12000m2 groot. Er staan tweehonderd jaar oude beuken en honderd jaar oude linden. Het beukenpad dat westwaarts door het bos loopt, is waarschijnlijk een overblijfsel van de oude weg naar Kasteel Brederode.

Het terrein was ooit in bezit van Pieter Melcher Wijnbergh, een rijke ondernemer. In 1916 kocht hij een bosperceel in de Neethof, deel van de oude Molenduinen. Hierop liet hij een huis bouwen, ‘Najade’. In het overgebleven gedeelte van het gebied werd een park aangelegd. Er werden een tuinhuis, een prieel en een schuilhut gebouwd. Een van de vijvers kreeg balustrades en een rustieke stammetjesbrug. Restanten hiervan zijn nog te vinden in het bos. Na het overlijden van de heer Wijnbergh kwam het huis na enkele jaren leeg te staan. Vanaf 1948 werd ‘Najade’ achtereenvolgens verhuurd aan ‘Maranatha’ (kraamkliniek) en het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. In 1991 is het huis
opgesplitst in enkele particuliere woningen. Het grootste deel van het bos werd niet mee verhuurd.

In 1995 is het bos overgedragen in eeuwigdurende erfpacht aan de Stichting Behoud Binnenduinbos. Deze stichting was opgericht door enkele omwonenden, die bezorgd waren over bouwplannen van de gemeente. Het bos wordt beheerd en onderhouden door de Stichting. Donateurs zorgen voor de financiële middelen. Elk jaar hebben de omwonenden een ‘werkdag’ in het bos.

tekst: Annette Koster
foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes