Herinrichting Molenstraat

De gemeente gaat de Molenstraat en een stukje van de Wüstelaan opnieuw inrichten, omdat het riool en de bestrating niet meer in goede staat verkeren. De inrichting van de openbare ruimte zal verbeterd worden.
In onze reactie op de eerder gepresenteerde plannen hebben we aangegeven dat we tevreden zijn over het ontwerp. Er zijn goede oplossingen gekozen om de schaarse ruimte beter te benutten. De verbreding van de stoep en de aanleg van verkeersplateaus komt de verkeerssituatie ten goede. We hebben verder aandacht gevraagd voor het behoud van het waardevolle karakter van de Molenstraat en de Wüstelaan. We hebben gepleit voor passende verlichting met een historisch tintje. Dit verzoek is niet gehonoreerd, omdat de gemeente een beperkt aantal modellen voor lichtmasten en armaturen hanteert. 
Ook hebben we gevraagd om het laankarakter van de Wüstelaan te versterken door daar meer bomen te planten. De gemeente ziet twee mogelijke locaties voor nieuwe bomen, afhankelijk van de aanwezigheid van kabels en leidingen.  
Meer informatie over de inspraak en de reactie van de gemeente daarop is hier te vinden.
De start van de werkzaamheden is gepland in het tweede kwartaal van 2021.