Herdenkingsmonument

Het monument ter herinnering aan de gevallenen tegenover NS-station Santpoort-Zuid is ontworpen door de architect H.W. van Kempen en onthuld op 4 mei 1946. Omdat het
in slechte staat verkeerde, heeft de Stichting Santpoort in 2015 de gemeente Velsen gevraagd het monument in zijn oude luister te herstellen. Om dit verzoek kracht bij te zetten is vanuit een groep omwonenden het Comité Oorlogsmonument Santpoort-Zuid opgericht. De gemeente reageerde positief en waardeerde dit burgerinitiatief.
Het voegwerk is hersteld, de beide lantaarns kunnen weer branden en de letters op de gedenksteen (een fragment uit het gedicht “Na de bevrijding” van J.C. Bloem) zijn weer goed leesbaar.
De Brederode Daltonschool heeft het monument geadopteerd. De kinderen verzorgen de beplanting en houden de directe omgeving netjes.
Het Comité heeft de Santpoortse kunstenaar Joop Vermeij gevraagd een passende schildering aan te brengen op een houten paneel in de muur van het ernaast gelegen gebouwtje met daarop een fragment uit het gedicht “Vrede” van Leo Vroman.

Tekst: Pim Boer
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes