Feestelijke bijeenkomst 40-jarig bestaan van de Stichting Santpoort (19 nov.)

       Uitnodiging voor de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het

                      40-jarig bestaan van de Stichting Santpoort

                                    op zaterdag 19 november a.s.

 

Dit jaar bestaat de Stichting Santpoort 40 jaar. Het bestuur nodigt u daarom graag uit voor de feestelijke bijeenkomst op 19 november aanstaande in de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67, in Santpoort-Noord om dit heuglijke feit te vieren.

In dit speciale jaar willen we, naast het presenteren van De Zandpoort, tijdens deze bijeenkomst stilstaan bij de rol en het belang van een cultuurhistorische stichting zoals de Stichting Santpoort. Ook wordt ingegaan op een van de hoofddoelstellingen van de stichting, namelijk het behoud van het groen in onze omgeving en in het bijzonder het “monumentale groen” van de voormalige buitenplaatsen in Santpoort.

Dit is ook de laatste keer dat mevrouw Lieke Baron optreedt als voorzitter van de Stichting Santpoort. Na zich gedurende zestien jaar te hebben ingezet voor de stichting is het tijd om afscheid te nemen en het werk over te dragen aan de overige bestuursleden. Helaas hebben we nog geen reactie gekregen op onze herhaalde oproep om versterking voor het bestuur. Wel kunnen we ons gelukkig prijzen met een groep enthousiaste medewerkers voor de diverse taken en activiteiten.

Programma

15.00 uur:               Inloop

15.20 uur:               Welkomstwoord door het bestuur

15.30 – 15.50 uur:  “Zijn organisaties zoals de Stichting Santpoort nog nodig?”

………………………… Inleiding door de heer Paul Knevel, docent Publiekshistorie van Universiteit van Amsterdam.

15.50 – 16.20 uur:  Pauze met koffie/thee, drankje

16.20 – 16.40 uur:  “Wat is de waarde van de buitenplaatsen voor onze omgeving?”

………………………… Inleiding door mevrouw Saskia Ouwehand, verbonden aan de landelijke Stichting Buitenplaatsen, Landgoederen en Kastelen (www.sblk.nl).

16.40 – 17.00 uur:  Overhandigen van het eerste exemplaar van “De Zandpoort” 2016 aan een van de bij Santpoort betrokken wethouders.

………………………… Bedanken van de medewerkers.

17.00 – 17.45 uur:  Feestelijke borrel

Aanmelden voor 14 november

onder vermelding van naam, aantal personen, tel.nr. en/of emailadres

Email:          stichtingsantpoort@gmail.com;

Website:      www.stichtingsantpoort.nl;

Telefonisch: 023- 5376942 (bij geen gehoor kunt u inspreken op voicemail)

Schriftelijk: Stichting Santpoort, Postbus 21, 2080 AA, Santpoort-Zuid

N.B. Voor donateurs:

Bij tijdige opgave kunt u De Zandpoort 2016 na afloop in ontvangst nemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Stichting Santpoort