Een prachtig pad tussen Haarlem en Santpoort

Fietsend of wandelend uit druk Haarlem daalt er een weldadige rust op je neer als je het fiets- en voetpad langs de Jan Gijzenvaart op gaat. Rechts weilanden met koeien en ganzen, in het water eenden en links volkstuintjes. In de verte de contouren van Santpoort-Zuid. 

Dit pad heet het Schoterkerkpad, een naam met een interessante geschiedenis. 

De rooms-katholieken uit Jan Gijzenvaart behoorden vanaf 1840 bij de parochie van Schoten, toen een zelfstandig dorp, nu Haarlem-Noord. In 1857 werd de St Bavokerk gebouwd, de huidige Mariakerk aan de Rijksstraatweg.  

De meeste mensen liepen naar de kerk over het pad langs de Jan Gijzenvaart. Dit pad liep over het enorme landgoed Spaar en Hove. In 1859 werd de buitenplaats verkocht en om zeker te weten dat de kerkgangers van het pad gebruik konden blijven maken, besloot het kerkbestuur de strook land langs de Jan Gijzenvaart te kopen. Van toen af heette het pad Kerklaan, later Schoterkerkpad. 

Rest de vraag waarom het pad in de volksmond ‘het Zwarte Pad’ is gaan heten. 

Dit is te danken aan het Provinciaal Ziekenhuis dat halverwege de twintigste eeuw onder het pad een buis had laten aanleggen om gas van de Schoter gasfabriek naar het ziekenhuis te transporteren. Het ziekenhuis werd toen verantwoordelijk voor het onderhoud van het pad en gebruikte kolengruis voor de verharding en het dichten van gaten.  

Het Schoterkerkpad is nu niet zwart meer, maar nog steeds wel de mooiste verbinding tussen stad en dorp.

Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes