Een pand met een rijke geschiedenis

Aan het einde van de Hoofdstraat, in de buurt van Huize Vlugthoven staat een in blokkenmotief witgepleisterd zeventiende-eeuws dubbel woonhuis (nrs. 240-242). Het heeft deel uitgemaakt van een groepje zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse huizen. Het geheel had een carrévorm met een binnentuin en droeg aanvankelijk de naam ‘De Hollandsche Binnentuin’ en later het ‘Hofje van Rijke’. De laatste naam kwam van de uitbater van Café de Wildeman, Nicolaas Rijke. Dit café was in de negentiende en begin twintigste eeuw in het pand gevestigd. Daarvoor waren er onder andere een wagenmakerswinkel en later een schilders- en glazenmakerswinkel in de gebouwen gehuisvest. Omstreeks 1930 sloot het café zijn deuren. 

Je zou kunnen zeggen dat in een nu verdwenen, naastgelegen deel van het complex vanaf 1914 het bedrijf van de wagenmaker enigszins voortgezet werd, al was het geen wagenmakerswinkel, maar een rijwielhandel, die zich in dit deel van het hofje vestigde: ‘De eerste Santpoortsche rijwielhandel’ annex reparatie-inrichting van S. Koster. Een bedrijf met toekomst, want in die tijd nam het aantal mensen dat een fiets aanschafte sterk toe. En Koster ging mee met zijn tijd, want later richtte hij zich ook op taxiverhuur en onderhoud van automobielen en motoren. 

In 1937 verplaatste Koster zijn bedrijf naar een plek verderop. 

Het grootste deel van het zg. hofje is er niet meer. Het dubbele woonhuis is het enige deel van het hofje dat niet gesloopt is. Het bestaat uit twee haaks op elkaar staande delen van ongelijke lengte. Het is een door het rijk beschermd monument. 

Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems 

Thuis in Santpoort: alle stukjes