Een oude boerderij in Santpoort-Zuid

Aan het begin van de Bloemendaalsestraatweg staat boerderij Sinneveld. Al in de zestiende eeuw wordt de  boerderij als hofstede vermeld. De naam ‘Sinneveld’ komt van de zeventiende-eeuwse eigenaar Jan Frans Sinneveld. Misschien kwam hij uit Sinneveld in Vlaanderen. In 1621 kocht hij een huisje met erf dat ‘in de Leck’ stond. Met de Leck werd de Leckpolder bedoeld die tussen het oude duingebied en de Delft lag. Naast dat huisje had Jan Frans al andere bezittingen, waaronder waarschijnlijk de hofstede. 

In de loop der eeuwen is de boerderij meerdere keren van eigenaar gewisseld. Daar waren vooraanstaande eigenaren bij zoals enkele burgemeesters van Haarlem en de familie Teding van Berkhout. 

Ook kunstenaars waardeerden de plek. Een vriend van Vincent van Gogh,  de kunstschilder Anton van Rappard, huurde vanaf 1889 het herenhuisgedeelte. Daarna hebben nog andere schilders er een atelier gehad. 

Al eeuwen is de naam Sintenie aan de boerderij verbonden. In 1832 verkocht Pieter Dirk Sintenie de boerderij aan een lid van de eerder genoemde familie Teding Van Berkhout. Daarna bleven de  ‘Sintenies’ pachters van het boerderijgedeelte. In 1952 werd de boerderij verkocht aan de laatste pachter, Johannes Bernardus Sintenie. De boerderij is nu nog steeds in bezit van deze familie. 

Slechts een klein deel van de huidige boerderij dateert uit de zeventiende eeuw. Ondanks talrijke verbouwingen heeft de boerderij de specifieke langgerekte vorm gehouden die kenmerkend is voor de boerderijen ten zuiden van het IJ en het vroegere Wijkermeer.  

Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes