Een mysterieuze bank

Aan de Wüstelaan vlakbij het chalet-restaurant Boschbeek staat een bank, die deels opgaat in het grote groen van het Burg. Rijkenspark, waardoor hij haast onopvallend wordt. Maar dat is hij niet.

Het houten zitgedeelte rust op vier kleine pijlers van gemetselde bakstenen en wordt a.h.w. op sierlijke wijze omarmd door een dito kraag, die als leuning dient. Daarbovenin prijkt het jaartal 1941.

Naar aanleiding van welke gelegenheid is deze bank geplaatst? Of is het gewoon een bank in het park? Maar dan wel een, waar qua vorm veel meer aandacht aan is besteed.

Zou hij geplaatst zijn ter ere van burgemeester Rijkens, als waardering voor zijn inspanning om dit bosrijke deel van Velsen te bestemmen tot openbaar park? Dan is dat wel redelijk laat: negen jaar nadat hij burgemeester af was. Maar dan nog: zijn naam zou dan toch wel op de bank vermeld moeten staan.

Ook gaat het verhaal, dat de bank een cadeau was voor een zekere notaris Boerlage uit Santpoort-Zuid i.v.m. zijn zilveren jubileum. Maar zeker is dat niet. Buiten dat: krijgt een notaris op zijn zilveren jubileum als cadeau een bank in een openbaar park? Dan moet hij wel veel voor de Santpoortse gemeenschap betekend hebben.

Als men uitgaat van de stelling van de middeleeuwse monnik en filosoof Willem van Ockham, ook wel Ockhams scheermes genoemd, dan moet uit de veelheid van verklaringen die met de minste aannames gekozen worden. Kortom de meest eenvoudige verklaring is meestal de beste. Dus op een mooie plek met uitzicht is een fraaie bank geplaatst in het jaar 1941. Punt uit.

Maar toch….het blijft schuren!

OPROEP

Heeft u bruikbare informatie over de geschiedenis van deze mysterieuze bank aan de rand van het Burg. Rijkenspark – elk zinvol detail kan helpen-, zou u deze dan willen mailen naar: info@stichtingsantpoort.nl

We kijken uit naar uw reactie.

Tekst: Jos Diekstra
Foto: Tialda Willems

    Thuis in Santpoort: alle stukjes