Een huis met historie

De woning aan het begin van de Duinweg of Duivelslaan is gebouwd in 1903. Santpoort Station, zoals Santpoort-Zuid destijds genoemd werd, kreeg hiermee een echt hulppostkantoor met wachtlokaal. In hetzelfde pand aan de Duinweg nr. 2 kwam ook een woonhuis voor de postmeester. Vóór die tijd was er een hulppostkantoor gevestigd in een groentezaak aan de Jan Gijzenvaart.

Blijkbaar was er al snel na de ingebruikname van het hulppostkantoor de behoefte aan iets groters want in 1912 werd een veel groter postkantoor aan de Vinkenbaan geopend. 

Daarna heeft het huis verschillende bestemmingen gehad. In de Tweede Wereldoorlog was er de tabakswinkel van de dames Rutte in gevestigd. Maar achter de onverdachte etalage van deze sigarenzaak ging iets anders schuil: een commandopost van het verzet. Van hieruit werden verschillende acties werden ondernomen. Ook was er een wapen- en voedseldepot. 

Na de oorlog kwam de woning annex winkel in rustiger vaarwater. Het verhaal gaat dat het nog een tijdlang dependance was van een bejaardenhuis verderop in de straat.

Nu is het een woonhuis dat nagenoeg teruggebracht is naar het oude ontwerp. Ook de raamluiken, die lange tijd verdwenen waren, zijn weer teruggeplaatst.

Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes