Een gat in de Hoofdstraat

Denkt u, zoals gewoonlijk in deze rubriek, een mooi historisch gebouw te zien, krijgt u een blik op het begin van de Terrasweg.

Op de plek van het huidige adres Hoofdstraat 186 en de ruimte ernaast, die nu dus toegang tot de Terrasweg biedt, stond in de zeventiende eeuw etablissement De Groene Valk, een herberg met stal annex wagenhuis. 

Begin negentiende eeuw veranderde de bestemming van deze voormalige herberg in een “slachterij-vleeschhouwerij”. Een kleine eeuw lang zwaaiden in dit gebouwencomplex enkele generaties slagers de scepter.

In 1910 echter brak een hevige brand uit en legde het complex in de as. En zo ontstond een gat in het gave gebit van de Hoofdstraat.

Aan de linkerzijde werd in hetzelfde jaar een nieuw pand gebouwd, waarin o.a.  elektronicazaak Korstanje een plek vond en nu Egyptisch restaurant Ramsis is gevestigd.

Het gat werd het begin van een nieuwe weg: de Terrasweg, die ons richting dorpshuis Het Terras voert langs velerlei soorten bebouwing.

Overigens, de naam Terrasweg komt van Het Terras, een onderdeel van de formele tuin van de voormalige buitenplaats Velserhooft, waar de Terrasweg nu in feite overheen loopt.

Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes