Een bijzonder hek in Santpoort

Een van de mooiere hekwerken van Santpoort is te vinden aan de Kweekerslaan in Santpoort-Noord. Het hek geeft toegang tot de Algemene Begraafplaats “De Biezen”. Sinds 1828 was het bij Koninklijk Besluit verboden te begraven binnen de bebouwde kom, dit vanwege mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Toch werden er tot rond 1870 nog steeds Velsenaren begraven rondom de Engelmunduskerk midden in het dorp (oud-)Velsen. Uiteindelijk werd deze begraafplaats te klein en de ligging in de kom van het dorp was dus al decennia lang in strijd met de nationale regelgeving.
Als oplossing kocht burgemeester J.C. Enschedé in 1873 “Het Biezenland”, een stuk bos- en teelland aan een zijtak van de Biezenweg, de Kweekerslaan 21, om daar een nieuwe algemene begraafplaats te realiseren.
Louis Paul Zocher, zoon van Jan David Zocher jr., beiden beroemde landschapsarchitecten, die ook elders in Santpoort en Velsen werkzaam zijn geweest, kreeg de opdracht de begraafplaats te ontwerpen. Hij deed dit in de voor hem karakteristieke Engelse landschapsstijl met slingerende lanen, niveauverschillen en een bochtige waterpartij.
Voor het toegangshek is een aparte inschrijving gehouden, die werd gewonnen door D. van den Arend. Het smeedijzeren hek bestaat uit een spijlenhek met aan weerskanten een draaihek voor voetgangers. De hekpijlers hebben de vorm van een colonnet, een smalle kolom, die naar boven uitloopt in een pijnappel met bladmotief. De pijnappel staat symbool voor onsterfelijkheid. In 2005 is door de gemeente Velsen een algehele restauratie van dit “groene monument”, inclusief het hek uitgevoerd.

tekst: Lieke Baron
foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes