Dekamarkt Santpoort-Zuid

2017-08
De gemeente heeft besloten de vergunning te verlenen voor het bouwen van een parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14 grondgebonden woningen inclusief herinrichting aangrenzende gebieden. Het besluit lag vanaf 18 april gedurende 6 weken ter inzage.

Er zijn twee bezwaren ingediend die de vergunning nog niet onherroepelijk maken. De aannemer ‘de Nijs’ gaat echter verder met de opdracht van de voorovereenovereenkomst, dit houdt in het verleggen van de nutsleidingen, het slopen van de kassen, het kappen van de bomen en het afzetten van het gebied. Dreefbeheer verwacht begin volgend jaar met de bouw te starten.

Na de besluitvorming in november door de Gemeenteraad heeft een gesprek plaats gevonden tussen Dreefbeheer, de afdeling Stedenbouw van de gemeente en Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort. Onderwerp van gesprek was de inrichting van de openbare ruimte. Dit gesprek heeft in april een vervolg gekregen. Helaas is daarna op de besproken punten weinig voortgang geboekt. Wel is na veel aandringen onlangs contact opgenomen met omwonenden.