De Veenen

De spoorwegovergang bij boerderij Sinneveld in Santpoort-Zuid is nu definitief gesloten. Daarmee is ook de tweede onbewaakte overweg in het dorp definitief dicht.

De nieuwe weg, De Veenen, langs de spoorlijn in Santpoort-Zuid is grotendeels gereed. Bij de aansluiting op het Schoterkerkpad ligt een driehoekvormig stuk grond dat zal worden ingericht als watercompensatie. Dat is nodig om het verlies van een stuk sloot verderop langs De Veenen te compenseren. Het is nog niet bekend, wanneer dit werk wordt uitgevoerd.
We hebben de gemeente gevraagd te kijken naar de verkeerssituatie in de bocht van het Schoterkerkpad/Jan Gijzenvaart. Het is er druk en onoverzichtelijk. Wandelaars, fietsers en scooters zoeken er hun eigen weg, alles loopt en rijdt er door elkaar. De gemeente gaat ervan uit dat de verkeerssituatie in de bocht niet is gewijzigd, behalve dan dat het verkeer hier een voorrangspositie heeft gekregen ten opzichte van de aansluitende nieuwe weg De Veenen. Maar wellicht moeten we constateren dat de bocht altijd al een onduidelijke verkeerssituatie was, die door de aansluiting van De Veenen nog wat complexer is geworden. De gemeente heeft toegezegd ter plaatse te zullen kijken, of verbeteringen nodig en mogelijk zijn.