De speeltuin van Santpoort

In augustus 2021 bestaat de Stichting Speeltuin Santpoort 75 jaar.

In 1946 wilde de pastor van de Naaldkerk dat katholieke kinderen een eigen speeltuin kregen en niet speelden met onkerkelijken, dat was niet goed voor hun karakterontwikkeling. Men vond in dat jaar een geschikt terrein: het “Terraschbosch” bij de Naaldkerk. Toen het kerkbestuur in 1955 de huur opzegde, bood de gemeente het huidige terrein aan de Valckenhoeflaan aan. In 1958 vond de verhuizing plaats. Sommige toestellen konden verplaatst worden en er werden nieuwe aangeschaft. “RK” verdween uit de naam.

Omdat kinderen steeds minder buitenspelen, is het belangrijk dat er ouders zijn die de weg naar de speeltuin niet vergeten zijn. De speeltuin is een belangrijke impuls om de alsmaar groeiende bewegingsarmoede onder de jeugd tegen te gaan.

Tot 2012 was het “de speeltuin van tante Eef”. Ruim dertig jaar was Eef Limmen als beheerder het boegbeeld van de speeltuin.

In de loop der jaren is een aantal kleine toestellen vervangen. Hoe goed en gecertificeerd de toestellen ook zijn, verval treedt altijd op. Het bestuur is trots op de klim/ klauter-ruïne die in 2018 is geplaatst.

Tekst: Pim Boer
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes