De Naaldkerk

De Naaldkerk in Santpoort-Noord is in 1932 gebouwd voor de rooms katholieke inwoners van het dorp. Het is een grote, en voor Santpoort ook beeldbepalende kerk.

Tegenwoordig zijn er echter veel minder mensen die van de kerk gebruik maken dan vroeger. Dat geldt eigenlijk voor alle katholieke kerken; het bisdom heeft daarom besloten dat de parochie van Santpoort wordt samengevoegd met andere parochies in de gemeente Velsen en Haarlem Noord. Verschillende kerken, en ook de Naaldkerk, zullen dan als het aan het bisdom ligt voor de katholieke erediensten worden gesloten. Dat betekent dat de kerk geheel of gedeeltelijk een andere bestemming moet gaan krijgen. 

Wij zien de Naaldkerk, zoals die daar nu staat en vaak ook in het hele dorp te horen is, als een (figuurlijk maar dus ook letterlijk) toonaangevend gebouw voor de Santpoortse gemeenschap. Daarom wil de Stichting Santpoort graag meedenken over de nieuwe bestemming van de kerk en wat dat gaat betekenen voor het gebouw en de directe omgeving. Hiertoe worden momenteel gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen en zal de stichting een eigen visie gaan ontwikkelen op wat er met het kerkgebouw zou moeten gaan gebeuren. Het gaat ons hierbij natuurlijk om het cultuurhistorische karakter van het dorp en niet om de inhoudelijke ontwikkelingen in de katholieke kerk.