De groene scheg

Met station Santpoort-Noord in de rug, en daarachter het open weidelandschap, wordt onze aandacht getrokken door een grootse groenstrook. Dit groengebied stuurt onze blik naar de zichtas die ons vanaf het station via de Valckenhoeflaan naar de kern van  Santpoort-Noord leidt.

Dit stukje open landschap draagt de naam ‘de groene scheg’ (groene driehoek). Deze zorgt er voor, dat je niet meteen een volle woonwijk binnenkomt, maar `luchtig’ het dorp wordt binnengeloodst. De groene scheg was oorspronkelijk groter en had als bestemming bollengrond, totdat een stuk begin jaren ’80 werd opgeofferd aan woningbouw. Een woonwijk verscheen, doorkruist door Dobbius- en Bickerlaan.De rest zou de gemeente vanwege de grote landschappelijke en ecologische waarde met rust laten.

Toch werden er door de decennia heen diverse proefballonnen opgelaten voor woningbouw in allerlei vorm. Zelfs werd geopperd een nieuw te bouwen Bosbeekschool op deze plek te situeren. Gelukkig is dat mede door inspanningen van de Stichting Santpoort en omwonenden voorkomen.

De scheg heeft een landschappelijke meerwaarde, die niet verloren mag gaan. Deze groene driehoek is namelijk het laatst overgebleven stukje van de strandvlakte, die via de Schipbroeken als een van de uitlopers van de Santpoortse-Bloemendaalse vallei tot diep in de kern van Santpoort-Noord binnendringt. Het is een wezenlijk onderdeel van het landschap van Zuid-Kennemerland . 

De groene scheg wordt doorsneden door de Schipbroekenbeek, die vanuit de duinen door de weilanden naar het dorp stroomt en daarlangs zijn weg zoekt naar de polders achter Santpoort.De scheg vormt als het ware een ‘groene vinger’ die vanuit het duingebied het dorp in wijst als een herinnering aan het landschap waaruit Santpoort ooit is ontstaan.  

Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes