De doodgraverswoning op begraafplaats ‘De Biezen’

Dichtbij de ingang van begraafplaats ‘De Biezen’ aan de Kweekerslaan in Santpoort-Noord staat het ‘doodgravershuis’. Bij de opening van de begraafplaats in 1874 was het huis er nog niet. Toen de gemeente Velsen een stuk bos- en teelland kocht om er een nieuwe begraafplaats op aan te leggen, stond op dit perceel een boerderij. De bewoner van deze boerderij mocht geen vee meer houden, maar kreeg als compensatie een baan als doodgraver. 

In 1901 ging de man met pensioen en werd een nieuwe doodgraver benoemd. Een goed moment om na te denken over een doodgraverswoning, die op een plek gebouwd moest worden die ook geschikt was om toezicht te houden: bij de ingang dus. 

De gemeente stelde een reglement op voor de begraafplaats. De doodgraver moest er bijvoorbeeld voor zorgen dat er niet gevist of gebaad werd in de vijver. Ook mocht er ’s winters niet geschaatst worden. Wel was toegestaan om bloemen te plukken op graven van eigen familieleden. 

In 1907 was de doodgraverswoning klaar. Het huis is gebouwd in Art Nouveaustijl naar een ontwerp van gemeenteopzichter C. Kramer. De gepleisterde gevels zijn verdeeld in vakken afgescheiden door banden van imitatienatuursteen. Oorspronkelijk waren vakken en banden van elkaar te onderscheiden, maar de witkwast heeft ervoor gezorgd dat dit niet meer het geval is.

Het huis bestaat uit twee elkaar haaks snijdende bouwelementen eindigend in vier topgevels. Het smalste van de bouwelementen steekt naar voren, heeft een erker en op de dakpunt een klokkenstoeltje. 

Begraafplaats ‘De Biezen’ is een Provinciaal Monument. Dat geldt zowel voor de doodgraverswoning, als voor de parkaanleg en het toegangshek.   

Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems 

Thuis in Santpoort: alle stukjes