De Bewaarschool

Het gebouw aan de Wüstelaan 77-79 staat bij velen bekend als de Bewaarschool van mevrouw Wüste. En dat klopt. In 1885 had mevrouw Wüste-von Gotsch in ‘het Chalet’, het huidige restaurant Bosbeek, een bewaarschool – we zouden nu zeggen: kleuterschool – opgericht voor kinderen van drie tot zeven jaar. Het Chalet stond op haar landgoed Spaarnberg, een landgoed dat een omvangrijk gebied ten westen en oosten van de huidige Wüstelaan omvatte. Het Chalet was al snel te klein en daarom liet mevrouw Wüste een echte school met een bijbehorende onderwijzerswoning bouwen. Architect L.J. Ritter ontwierp een gebouw met drie lichte, ruime leslokalen en twee speellokalen. Ook waren er vier kindertoiletjes en zes lage fonteintjes voor het handenwassen. Via een dwarsgang kwamen de kinderen in de tuin, prachtig gelegen in het bos. Het was voor die tijd waarin bewaarscholen soms bestonden uit één lokaal voor wel honderd kinderen, een moderne, goed geoutilleerde school. De volksbibliotheek kreeg er ook een plek en ’s avonds werd het gebouw druk gebruikt door de vele verenigingen die Santpoort toen al rijk was. 

Decennialang floreerde de school, maar toen de gemeente in de dertiger jaren vanwege de economische crisis de subsidie introk, besloot het toenmalige bestuur tot sluiting. De school werd verbouwd tot badhuis. De bibliotheek en de verenigingen mochten blijven. In 1978 is het badhuis gesloten. Nu biedt het gebouw onderdak aan twee verenigingen: de Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui en de Biljartvereniging Velsen. 

Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes