Concept bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Dit plan lag tot 28 maart j.l. ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Dat hebben wij gedaan. Eerder heeft de Stichting al gereageerd op het voorontwerp. Een aantal van onze opmerkingen zijn verwerkt in het voorliggende concept, een deel niet. Met een aantal nieuwe opmerkingen is daarvoor nu nogmaals aandacht gevraagd. Wij wachten nu de reactie van het college af.

Zie ons laatste schrijven hier.