Inspraak nieuwe Structuurvisie Velsen 2015-2025

Op dit moment ligt de nieuwe Structuurvisie Velsen  ter inzage op het stadhuis en in de centrale biblotheek in IJmuiden. Het plan is ook in te zien op www.velsen.nl via […]

Bouwaanvraag Bleekersduin (NOVA Santpoort-Zuid) ingetrokken

De gemeente heeft ons op 30 september jl. gemeld dat de aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor Fase 1 – sloop huidige tuincentrum Oxalis en bouw nieuwe supermarkt met 8 appartementen […]

Zienswijze Blekersduin

Hierbij de gezamenlijke brief van Stichting Santpoort en de Woongemeenschap S-Z. De brief is op 21 augustus gestuurd aan het College van B&W van Velsen, met kopie aan alle gemeenteraadsleden.

Startnotitie Bestemmingsplan “Duingebied”

Het College van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft op 1 juli jl. de Startnotitie goedgekeurd. Dit is het begin van een proces dat over ongeveer een jaar moet leiden […]

Concept bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Dit plan lag tot 28 maart j.l. ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Dat hebben wij gedaan. Eerder heeft de Stichting al gereageerd op het voorontwerp. Een aantal van […]