VERDUIDELIJKING Nieuwe Structuurvisie Velsen 2015 – 2025 ter inzage (bijgew. 28-11)

Op veler verzoek hierbij een verduidelijking van de informatie met betrekking tot het inkijken van de nieuwe Structuurvisie gemeente Velsen: […]

Lees verder…

Inspraak nieuwe Structuurvisie Velsen 2015-2025

Op dit moment ligt de nieuwe Structuurvisie Velsen  ter inzage op het stadhuis en in de centrale biblotheek in IJmuiden. Het plan is ook in te zien op www.velsen.nl via actueel, projecten, gemeentelijke projecten, Structuurvisie 2015. […]

Lees verder…

Project Blekersduin in Santpoort-Zuid.

Op 11 december 2014 is in de Hofgeest door gemeente Velsen een nieuwe aanvraag gepubliceerd van Dreefbeheer NV voor een omgevingsvergunnning voor de sloop van de bestaande Dekamarkt, de appartementen daarboven en tuincentrum Oxalis en vervolgens de bouw van een nieuwe supermarkt, 9 woningen daarboven, een ondergrondse garage daaronder, de bouw van 22 appartementen aan […]

Lees verder…

Bouwaanvraag Bleekersduin (NOVA Santpoort-Zuid) ingetrokken

De gemeente heeft ons op 30 september jl. gemeld dat de aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor Fase 1 – sloop huidige tuincentrum Oxalis en bouw nieuwe supermarkt met 8 appartementen daarboven en een parkeergarage daaronder –  is ingetrokken. Eind oktober 2014 zal een nieuwe ….. […]

Lees verder…

Zienswijze Blekersduin

Hierbij de gezamenlijke brief van Stichting Santpoort en de Woongemeenschap S-Z. De brief is op 21 augustus gestuurd aan het College van B&W van Velsen, met kopie aan alle gemeenteraadsleden. […]

Lees verder…

Startnotitie Bestemmingsplan “Duingebied”

Het College van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft op 1 juli jl. de Startnotitie goedgekeurd. Dit is het begin van een proces dat over ongeveer een jaar moet leiden tot de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan “Duingebied”. Het bestemmingsplan omvat het duingebied de Kennemerduinen plus  Binnenduinrand. Begrenzing in het noorden is de Heerenduinweg, in […]

Lees verder…

Uitstel nieuwe structuurvisie 2015 – 2020

De gemeente Velsen heeft laten weten dat het maken van de nieuwe Structuurvisie met ongeveer 4 maanden is vertraagd. Deze nieuwe versie  is de opvolger van de Visie 2010-2015. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het concept klaar zou zijn in februari jl., maar op verzoek van de oppositie, gesteund door de toenmalige coalitie,  is […]

Lees verder…

Concept bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Dit plan lag tot 28 maart j.l. ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Dat hebben wij gedaan. Eerder heeft de Stichting al gereageerd op het voorontwerp. Een aantal van onze opmerkingen zijn verwerkt in het voorliggende concept, een deel niet. Met een aantal nieuwe opmerkingen is daarvoor nu nogmaals aandacht gevraagd. Wij wachten nu […]

Lees verder…