Brederoodseweg 41A

2018-04-13 De IJmuider Courant meldt dat de nieuwe gemeenteraad op donderdagavond unaniem meent, dat zij te weinig informatie heeft om een nu besluit te nemen. De gemeenteraad vraagt om nader [...]

Binnenduinrand

2018-01 Alarm over groene scheg ingetrokken Na ons alarm meldt de gemeente dat de kaart in het rapport verouderd is. “De groene scheg blijft groen!”. De gemeente past de kaart […]

Dekamarkt Blekersduin

2017-11 In november 2017 gaf de gemeente aan te verwachten eind 2017 het Definitief Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte gereed te hebben en de bespreking daarvan met […]

De Handgraaf

2017-12 De Raad heeft in december de startnotitie behandeld. Dat heeft helaas niet geleid tot aanpassing. Wel is een amendement aangenomen waarin is opgenomen dat de ontwikkelaar zich maximaal moet […]