Plan AZC in Elta of Handgraaf terrein

Het bestuur van de stichting heeft kennis genomen van het voornemen van de gemeente Velsen om te onderzoeken of er een opvanglocatie voor asielzoekers (AZC) kan worden gevestigd  op veld van Sportpark de Elta of op het zogeheten Landje van Handgraaf.  We zijn, zoals iedereen, goed bekend met de noodsituatie die is ontstaan in Nederland […]

Lees verder…

Natuurontwikkeling aan de Binnenduinrand

Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan dat er het nodige is te doen om het landschap tussen de duinen en de bebouwing van Santpoort. Het beleid van de provincie Noord-Holland om hier natuurgebied uit te breiden gaat in de ogen van de boeren die de landerijen bezitten ten koste van hun agrarische […]

Lees verder…

Wüstelaan (gedeelte Santpoort Zuid)

De Wüstelaan bij de spoorwegovergang in Santpoort Zuid is aan de beurt voor onderhoud en herinrichting. Ook heeft de gemeente plannen gemaakt om enkele verkeersdrempels extra te plaatsen op de Wüstelaan en Wijnoldy Daniëlslaan om de verkeersdruk iets te temperen. Bij de plan- en besluitvorming is de Stichting Santpoort ook betrokken. De stichting kan zich […]

Lees verder…

Herinrichting Molenstraat

De gemeente gaat de Molenstraat en een stukje van de Wüstelaan opnieuw inrichten, omdat het riool en de bestrating niet meer in goede staat verkeren. De inrichting van de openbare ruimte zal verbeterd worden.In onze reactie op de eerder gepresenteerde plannen hebben we aangegeven dat we tevreden zijn over het ontwerp. Er zijn goede oplossingen […]

Lees verder…

De Veenen

De spoorwegovergang bij boerderij Sinneveld in Santpoort-Zuid is nu definitief gesloten. Daarmee is ook de tweede onbewaakte overweg in het dorp definitief dicht. De nieuwe weg, De Veenen, langs de spoorlijn in Santpoort-Zuid is grotendeels gereed. Bij de aansluiting op het Schoterkerkpad ligt een driehoekvormig stuk grond dat zal worden ingericht als watercompensatie. Dat is […]

Lees verder…

Vlugthovenstraat

Enige tijd geleden werd de Stichting Santpoort benaderd door bewoners van de Vlugthovenstraat in Santpoort Noord omdat de gemeente plannen had voor herinrichting van deze straat. Aanleiding was dat het riool moest worden vernieuwd. Samen met de bewoners hebben we geprobeerd om de plannen van de gemeente te beïnvloeden zodat het mooie en karakteristieke van […]

Lees verder…

Visie op Santpoort

[vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] Visie op landschap, cultuurhistorie en dorpskarakter van Santpoort Binnenduinrand: hoge kwaliteit, grote afwisseling Het landschap van Santpoort is het resultaat van samenspel van natuurlijke elementen (zoals reliëf, water, bodem, flora en fauna) en menselijke beïnvloeding (zoals bewoning, grondgebruik, verkaveling en infrastructuur) door de eeuwen heen. Het maakt deel uit van het grotere […]

Lees verder…

Missie

Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving. […]

Lees verder…

Beleidsplan

Stichting Santpoort naar 2020 1. Waarom dit beleidsplan Na vele succesvolle jaren onder het voorzitterschap van Lieke Baron is het bestuur van de stichting in 2017 vernieuwd. Als nieuwe bestuur zien wij het als onze eerste taak om vast te stellen wat wij in de komende drie jaar willen bereiken. Het beleidsplan biedt een kader […]

Lees verder…

Jaaroverzicht

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]2017 was in de Velsense politiek typisch een jaar waarin veel procedures aan een eind kwamen, de Raad duidelijk was ingewerkt en het college van B&W wilde afronden. Na de rumoerige besluitvorming rond Dekamarkt/Blekersduin in 2016 was de druk er voor de gemeente af. De uitvoering werd aan de ontwikkelaar overgelaten. En die […]

Lees verder…

Burgerparticipatie

Op 21 september gingen de politieke partijen in Velsen akkoord met de aanbevelingen van de Rekenkamer over Burger- en Overheidsparticipatie. Mooie teksten. We zien graag de concrete vertaling van het maatwerk voor Santpoort. U kunt de samenvatting van het rapport hier als pdf downloaden .   […]

Lees verder…

Legaten en giften

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. In dat geval helpt de fiscus een handje mee als u de instelling financieel wilt steunen. Stichting Santpoort heeft de culturele ANBI status. Om als culturele ANBI aangemerkt te […]

Lees verder…

Jaarrekeningen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Onderstaand de jaarrekeningen vanaf 2016. U kunt de jaarrekeningen downloaden als pdf. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] […]

Lees verder…

Statuten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  Heden, éénendertig december tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Mr. Johannes Jacobus Gerardus Buijsman, notaris gevestigd te Velsen en kantoorhoudende te Santpoort-Noord: download hier als pdf     [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] […]

Lees verder…

Privacy verklaring

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] Privacy Verklaring Stichting Santpoort september 2018[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row] […]

Lees verder…