Visie op Santpoort

Visie op landschap, cultuurhistorie en dorpskarakter van Santpoort Binnenduinrand: hoge kwaliteit, grote afwisseling Het landschap van Santpoort is het resultaat van samenspel van natuurlijke elementen (zoals reliëf, water, bodem, flora [...]

Missie

Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving.

Beleidsplan

Stichting Santpoort naar 2020 1. Waarom dit beleidsplan Na vele succesvolle jaren onder het voorzitterschap van Lieke Baron is het bestuur van de stichting in 2017 vernieuwd. Als nieuwe bestuur […]

Jaaroverzicht

2017 was in de Velsense politiek typisch een jaar waarin veel procedures aan een eind kwamen, de Raad duidelijk was ingewerkt en het college van B&W wilde afronden. Na de [...]

Burgerparticipatie

Op 21 september gingen de politieke partijen in Velsen akkoord met de aanbevelingen van de Rekenkamer over Burger- en Overheidsparticipatie. Mooie teksten. We zien graag de concrete vertaling van het […]

Legaten en giften

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. In dat geval helpt […]

Jaarrekeningen

Onderstaand de jaarrekeningen vanaf 2016. U kunt de jaarrekeningen downloaden als pdf. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017

Statuten

 Heden, éénendertig december tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Mr. Johannes Jacobus Gerardus Buijsman, notaris gevestigd te Velsen en kantoorhoudende te Santpoort-Noord: download hier als pdf    

Privacy verklaring

Privacy Verklaring Stichting Santpoort september 2018