Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de opening van het Brederodejaar 2016 op zaterdag 9 april 2016 in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid en de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid […]

Lees verder…

Stand van zaken Velserend

In augustus 2015 werd door het college van B&W het startdocument Velserend ter participatie aangeboden en tegelijk aan de Raad gezonden ter informatie. Wij zonden onderstaande zienswijze aan de Raad. Velserend, 09022016 […]

Lees verder…

VERDUIDELIJKING Nieuwe Structuurvisie Velsen 2015 – 2025 ter inzage (bijgew. 28-11)

Op veler verzoek hierbij een verduidelijking van de informatie met betrekking tot het inkijken van de nieuwe Structuurvisie gemeente Velsen: […]

Lees verder…

Inspraak nieuwe Structuurvisie Velsen 2015-2025

Op dit moment ligt de nieuwe Structuurvisie Velsen  ter inzage op het stadhuis en in de centrale biblotheek in IJmuiden. Het plan is ook in te zien op www.velsen.nl via actueel, projecten, gemeentelijke projecten, Structuurvisie 2015. […]

Lees verder…

Nieuwsbrief 2, september 2015

Presentatie van De Zandpoort 2015 – Onthulling Herinneringsbord over Maranatha – Updates over: Nieuw bestemmingsplan Santpoort-Noord;   Nova/Blekersduin en Dekamarkt, Santpoort-Zuid;  Velserend;  Ruïne van Brederode;  Velserenderlaan […]

Lees verder…

Fotopuzzel 2015 (klik hier voor de oplossing)

28 inzenders hebben meegedaan aan de fotopuzzels; 4 deelnemers hadden een foutloze en 6 een bijna foutloze inzending. De 4 winnaars zijn: Elles Veenboer, P. Nijssen en Rob & Anja van Deursen.  Zij krijgen een fles wijn thuisbezorgd. […]

Lees verder…

Stichting wint rechtszaak van gemeente Velsen

Stichting wint rechtszaak van gemeente Velsen Enige tijd geleden heeft de gemeente Velsen de Stichting Santpoort niet-ontvankelijk verklaard in een bezwaar dat de stichting had ingediend tegen de kap van een aantal eiken aan de Santpoortse Dreef. De gemeente motiveerde dat met een verwijzing naar de statuten van de stichting die naar haar oordeel te […]

Lees verder…

Rapportage bewonersonderzoek Santpoort-Zuid_2015_final.pdf

Zoals al aangekondigd in onze nieuwsbrief nr.1 van ruim een week geleden, informeren wij u dat het volledige rapport over de enquête onder de bewoners van Santpoort-Zuid over de bouwplannen van de Dekamarkt op het Nova/Blekersduinterrein vanaf dinsdag 12 mei a.s. op onze website staat. […]

Lees verder…

Nieuwsbrief 1, april 2015

Mededelingen van het Bestuur – Monumentenbeleid – Ruimtelijke ontwikkelingen – Groen en Landschap […]

Lees verder…

Enquête NOVA/Blekersduin Santpoort-Zuid

Graag willen we de inwoners van Santpoort-Zuid vragen naar hun mening over de door projectontwikkelaar Dreef Beheer ingediende vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van het terrein rond de Dekamarkt, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen, ten behoeve van de […]

Lees verder…

Informatie Bouwaanvraag Nova/Blekersduin (PDF’s)

In de week van 9 maart a.s. krijgt ieder huisadres in Santpoort-Zuid een vragenlijst thuisbezorgd, voorzien van een begeleidende brief met uitleg. Het is de bedoeling deze uiterlijk 31 maart ingevuld in te leveren: dat kan electronisch, of op papier. Om een idee te geven met welke plannen de projectontwikkelaar gekomen is, hebben wij hier […]

Lees verder…

Uitnodiging presentatie nieuwe plannen Blekersduin in Santpoort-Zuid.

Zoals u misschien weet is er door projectontwikkelaar Dreefbeheer b.v. een vergunningsaanvraag ingediend voor de herinrichting van het terrein rond de Dekamarkt in Santpoort-Zuid, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen ten behoeve van de realisatie van: Nieuwbouw van […]

Lees verder…

Persbericht Presentatie “De Zandpoort 2014” (plus foto’s)

Zaterdag 11 oktober vond voor een volle zaal (onder grote belangstelling) in het Brederodehuis te Santpoort-Zuid de (jaarlijkse) presentatie plaats van het tijdschrift “De Zandpoort”, de jaarlijkse (een) uitgave van de Stichting Santpoort. Wethouder Te Beest  verving zijn zieke collega Floor Bal bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar. Drie schrijvers hielden een […]

Lees verder…

Nieuwsbrief 2, september 2014

“De Zandpoort” 2014 wordt op 11 oktober a.s. gepresenteerd en uitgereikt in het Brederodehuis. In de nieuwsbrief vindt u de uitnodiging met het verzoek om daarbij aanwezig te zijn. […]

Lees verder…

Fotopuzzels: En de winnaars zijn ….

22 inzenders hebben meegedaan aan de fotopuzzels; 4 deelnemers hadden een foutloze en enkelen een bijna foutloze inzending. De 4 winnaars zijn: Sabine/Wilma Zomerplaag, mevr. J.Boon, Joke van Baekel, Sandra/Ruud Cardol. Zij krijgen een fles Harddraverijwijn thuisbezorgd. […]

Lees verder…

30 juli 2014: Tussentijds Nieuwsbericht voor onze donateurs in Santpoort-Zuid

Geachte donateurs, Dit bericht is met name voor onze donateurs in Santpoort-Zuid van belang. Wij wijzen u op de mogelijkheid nu vast de aanvraag met tekeningen in te zien op het gemeentehuis, en een zienswijze in te dienen, mocht u daar aanleiding toe zien. Voorafgaande aan het collegebesluit om een vergunning te verlenen, waartegen officieel […]

Lees verder…

Nieuwsbrief 1, april 2014

Mededelingen van het Bestuur – Monumentenbeleid – Archeologie – Groen en landschap – Ruimtelijke ontwikkelingen – Diversen  […]

Lees verder…

Vernieuwde website on-line

Een paar maanden hebben wij gewerkt aan het moderniseren van onze website. Nu ook te lezen op tablets, smartphones etc. (met automatische aanpassing van het beeld). Wij zijn de website nog aan het vullen in de komende tijd maar er staat nu genoeg basis-informatie op voor u als lezer om even vooruit te kunnen. Hebt […]

Lees verder…

Nieuwbouw Bosbeekschool

Na het besluit van de gemeente Velsen om niet in de groene scheg te bouwen maar te herbouwen op de bestaande lokatie met behoud van het karakteristieke, originele gedeelte met trappenhuis, tegeltableau en fonteintje (onze voorkeursoplossing), hebben wij deel uitgemaakt van een klankbordgroep waarin wij onze opmerkingen over het ontwerp van de nieuwbouw kwijt konden. […]

Lees verder…