Bijzonder Provinciaal Landschap rond Groeneveen

Nadat er maandenlang over is gediscussieerd, is de gemeenteraad in de raadsvergadering van 29 februari jl. uiteindelijk akkoord gegaan met het voorstel van het College van B&W. Er wordt afgezien van woningbouw in de zuidwest rand van Driehuis, waar nu de sportvelden van de R.K.V.V. Velsen zijn. Hiermee ziet de gemeenteraad ook af van het plan dat de voetbalvereniging samen met een ontwikkelaar had gemaakt om in Santpoort-Noord, in het open landschap tussen Hagelingerweg en de duinzoom, bij sportpark Groeneveen een grote sportaccommodatie voor de R.K.V.V. Velsen en eventueel S.V. Terrasvogels te gaan ontwikkelen. Stichting Santpoort heeft altijd op het standpunt gestaan dat het open landschap bij Groeneveen niet moet worden bestemd voor een sportaccommodatie, met clubgebouwen, tribunes, lichtmasten en parkeerplaatsen. Daarvoor is dit landschap té waardevol. Het is niet voor niets dat het landschap al jaren ook door de provincie wordt gezien als Bijzonder Provinciaal Landschap, waarvoor een streng beschermingsregiem geldt. Lees hier de eerdere berichtgeving over dit dossier op onze website.