Bericht over carrouselverg as. donderdag (10 nov.)

Aanstaande donderdagavond (10 november 2016) wordt om 19:30 uur het Blekersduinproject besproken door de Gemeenteraad, in het stadhuis in IJmuiden. Dit gaat om het braakliggende terrein bij de Dekamarkt, ook bekend als het Novaterrein. U hebt hier eerder over kunnen lezen in onze nieuwsbrieven. Uit het bewonersonderzoek van vorig jaar blijkt dat een grote meerderheid in Santpoort-Zuid vindt dat het terrein weliswaar ontwikkeld moet worden, maar minder grootschalig dan in het door de projectontwikkelaar voorgestelde plan. Er zijn in totaal 17 zienswijzen ingediend door inwoners van Santpoort-Zuid. De Stichting Santpoort en de Woongemeenschap Santpoort-Zuid hebben deze – in de zienswijze opgenomen – mening besproken met alle fracties. We zullen inspreken tijdens de Carrouselvergadering. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen aanstaande donderdag. U kunt de plannen vinden op

https://raad.velsen.nl/Vergaderingen/Carrousel/2016/10-november/19:30/download-alle-documenten . Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte.