Beleidsplan

Stichting Santpoort naar 2020

1. Waarom dit beleidsplan

Na vele succesvolle jaren onder het voorzitterschap van Lieke Baron is het bestuur van de stichting in 2017 vernieuwd. Als nieuwe bestuur zien wij het als onze eerste taak om vast te stellen wat wij in de komende drie jaar willen bereiken. Het beleidsplan biedt een kader om deze ambitie te vertalen in een effectief activiteitenprogramma.