Legaten en giften

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. In dat geval helpt de fiscus een handje mee als u de instelling financieel wilt steunen. Stichting Santpoort heeft de culturele ANBI status. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

De mogelijkheden voor u zijn:

  • Stichting Santpoort betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Uw legaat of schenking komt dus voor 100% ten goede aan onze activiteiten.
  • U mag uw giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Omdat Stichting Santpoort de status van een culturele ANBI heeft, geldt voor u een een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. In de berekening van uw belastingteruggave maakt u een onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften. Voor verder informatie zie de website van de Belastingdienst. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie verder de website van de Belastingdienst.

 

Het rsin nummer van Stichting Santpoort is 815655526.

Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst of uw belastingadviseur.