30 juli 2014: Tussentijds Nieuwsbericht voor onze donateurs in Santpoort-Zuid

Geachte donateurs,

Dit bericht is met name voor onze donateurs in Santpoort-Zuid van belang.

Wij wijzen u op de mogelijkheid nu vast de aanvraag met tekeningen in te zien op het gemeentehuis, en een zienswijze in te dienen, mocht u daar aanleiding toe zien. Voorafgaande aan het collegebesluit om een vergunning te verlenen, waartegen officieel bezwaar gemaakt kan worden, moet dat besluit eerst nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Bij de gemeenteraad kan ongetwijfeld worden ingesproken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Stichting Santpoort

Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving            

 Postbus 21

2080 AA Santpoort-Zuid

bankrekening: NL16INGB 0003606774                                      

www.stichtingsantpoort.nl                                                                                      

stichtingsantpoort@gmail.com

 

30 juli 2014:   Tussentijds Nieuwsbericht voor onze donateurs in Santpoort-Zuid

Aanvraag Omgevingsvergunning Blekersduin voor de bouw van een nieuwe supermarkt, met daarboven  9 appartementen en daaronder een parkeergarage  

Op 10 juli heeft Dreefbeheer (Dekamarkt) een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van  een compleet nieuwe, grotere supermarkt. Deze zal grotendeels worden gebouwd op de plek van het bestaande tuincentrum Oxalis, waarvoor nog een sloopaanvraag zal volgen.

Op de winkel komen 9 appartementen, ernaast een apart bergingengebouw en trappenhuis, eronder komt een parkeergarage.

Het is de bedoeling dat in een later stadium nog twee omvangrijke aanvragen volgen:

  1. De aanvraag  voor de sloop van de bestaande Dekamarkt en huidige appartementen langs de Bloemendaalsestraatweg en voor de vervangende nieuwbouw met 22 appartementen op diezelfde plek.
  2. Een aanvraag voor de bouw van 14 woningen op het oude Novaterrein, twee vrijstaande en de rest twee-onder-een-kap.

Op het resterende deel van het Novaterrein zullen te zijner tijd zorgwoningen worden gebouwd, maar over de nadere invulling hiervan is nog niets bekend.

Voorafgaand aan deze aanvraag is de Stichting Santpoort samen met de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Santpoorts Belang tweemaal (9 okt. 2013 en mei 2014) geïnformeerd door de architect over alle drie de onderdelen van het plan van Dreefbeheer.

Na de eerste bijeenkomst is een gezamenlijke reactie geformuleerd en deze is deels wel en deels niet verwerkt in de plannen.

De huidige aanvraag:

Integrale aanpak:

Wat nu voorligt is helaas maar één onderdeel van het totaal aan bouwplannen. Een integrale aanpak lijkt hiermee van tafel, terwijl er al jaren door ons wordt gepleit voor één plan op basis van een integrale visie voor de dorpskern van Santpoort-Zuid.

Grotere supermarkt:

Na het bekijken van de aanvraag hebben wij de indruk dat de winkel dusdanig wordt vergroot, dat sprake is van een supermarkt met regiofunctie, een ontwikkeling, die wij niet vinden passen bij het dorpskarakter van Santpoort-Zuid.

Zienswijzen kunnen door iedereen worden ingediend bij voorkeur voor 16 augustus. Hebt u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook de Stichting zal een zienswijze indienen.