Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Santpoort-N (19/26-10-2016)

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Velsen

Postbus 465

1970 AL IJmuiden.

 

Betreft: zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Santpoort-N

 

Santpoort, 19/26 oktober 2016.

 

Geacht College,

Met excuses voor de, door omstandigheden, late toezending van deze zienswijze.

Nu het voorontwerp Bestemmingsplan Santpoort-N ter inzage ligt, willen wij erop aandringen het aangegeven gebruik van een aantal locaties te wijzigen of aan te passen.

Het betreft de navolgende locaties:

 

– Het kermisterrein en aansluitende weilanden, inclusief de oude Slaperdijk.

Deze staan nu aangegeven als Agrarisch. Wilt u voor deze gebieden hieraan toevoegen het verbod op intensieve veeteelt en de beweiding met paarden. Intensieve beweiding en beweiding met paarden heeft een negatief effect op de sfeer en het aanzicht van deze entreegebieden.

Tijdens de bestemmingsplan wijziging, in verband met de aanleg van deeltracé I van de HOV, hebben wij hierover een identieke zienswijze ingediend. Maar deze is helaas niet verwerkt.

 

– Het pand aan de Molenstraat 3/5 met achterliggend terrein, staat als ‘Gemengd’ aangegeven. Het pand wordt op het moment alleen bewoond.

Het achterliggend terrein grenst aan het perceel waar de molen van Santpoort staat. Om te voorkomen dat genoemd terrein met bedrijfsgebouwen wordt bebouwd, is het wenselijk de bestemming ‘Gemengd’ te wijzigen in ‘Wonen’.

Mogelijk ontvangt u nog enkele aanvullingen op deze zienswijze.

 

Namens de stichting Santpoort,

Met vriendelijke groet

 

  1. Baron-Verhulst, voorzitter