Santpoort is een belangrijke kern van de Gemeente Velsen met name ook vanwege de buitengebieden en landgoederen.

De ruim 40-jarige Stichting Santpoort houdt zich vooral bezig met ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen,
monumentenzorg en educatieve projecten.

Jaarlijks wordt de historische uitgave “De Zandpoort” gepubliceerd. De stichting heeft een cultuurhistorische
wandelroute, zgn. Brederode route, gerealiseerd in samenwerking met de ANWB. Die route is in ook boekvorm uitgegeven.
Twee- à driemaal per jaar geeft de stichting een nieuwsbrief uit met actuele zaken. Deze nieuwsbrieven zijn ook op deze website in te zien onder het Menu-item Publicaties.