SONY DSC

Ruimtelijke Ordening (streekplan, bestemmings- en bouwplannen)   Ruimtelijke plannen, plannen m.b.t. groen en landschap, verkeer, vervoer en milieu hebben te maken, op zowel nationaal als europees, provinciaal en gemeente niveau.

– Het kritisch beoordelen van nieuwe plannen, nota’s en visies.

– Het meepraten en denken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen.

– Kennisnemen en toetsen van bouw-, aanleg-, kapvergunningen en zonodig daarop reageren.

– Ongewenste ontwikkelingen signaleren en, zonodig, acties ondernemen.

– Vraagbaak voor donateurs en andere belanghebbenden.